פורנו » הנשיא הסתכל על סרטים כחולים לצפיה בחינם המזכירה החדשה.

03:16
על סרטי פורנו בחינם.

נשיא החברה זרק מזכירתו לשעבר, שלא נתן לו ולקח מזכיר חדש, שכבר סרטים כחולים לצפיה בחינם היה יותר יפה ודיור.